MTÜ Elva Koolituskeskus

27.02.14
Elva Koolituskeskus koolitab täiskasvanuid.

Koolituskeskuse eesmärk on ellu viia elukestva õppe ideed.

Täiskasvanud õppijatele pakutakse nii tööalaseid kui vabahariduslikke koolitusi, mis võimaldavad saada uusi teadmisi ja oskusi ning laiendada silmaringi.

 

Info

Krista Noorkõiv
Tel 516 7362
knoorkoiv@gmail.com

 

Elva Koolituskeskuse koolitused leiad  www.elvakoolitus.ee