Detailplaneeringu avalik väljapanek

Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 võeti vastu Käärdi aleviku Mesika tn 8a    detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 8. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2018. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Tutvu detailplaneeringuga:

Mesika 8a detailplaneeringu seletuskiri

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 1

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 2

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 3

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 4

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 5

Mesika 8a detailplaneeringu KSH eelhinnang

 

Detailplaneeringud

Elva linna piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Konguta piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Palupera piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Puhja piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Rannu piirkonna üldplaneering ja detailplaneeringuid puudutav info on leitav siin

Rõngu piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin