Avatud valitsemine Elva vallas

Elva vallaks ühinenud omavalitsused- Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallad osalesid e-Riigi Akadeemia poolt algatatud projektis "Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes". Projekti eesmärk on toetada ühinevaid omavalitsusi, et ühinemise järgselt tekiks ühtne ja terviklik omavalitsus, kus ükski senine kogukond ei tunneks end kõrvale jäetuna. Projekti käigus rakendati rahvusvahelist avatud valitsemise partnerluse metoodikat, mis on kohandatud Eesti kohaliku omavalitsuse tasandi jaoks aastatel 2014-2016 ellu viidud projektiga „Avatud valitsemine partnerlus kohalikes omavalitsustes".

Töö tulemusena valmis konkreetse ühinemispiirkonna omavalitsuste eeldusi arvestav avatud valitsemise tegevuskava, mis on anti üle sügisel 2017 tööd alustanud uue Elva valla volikogule. See tegevuskava võimaldab volikogul alustada tööd ühtselt aluselt, võttes kasutusele avatud valitsemise põhimõtted ja viia need konkreetsete tegevuste kaudu ellu. 

Ettepanekud avatud valitsemiseks Elva vallas 

Rohkem infot e-Riigi Akadeemiast  www.ega.ee