Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Tel:  5227013

E-post:  marika.saar@elva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö

Haridus: kõrgharidus

 


Milvi Sepp

Milvi Sepp
sotsiaal-ja terviseosakonna juhataja

Tel:  515 4872

E-post:  milvi.sepp@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Valdkonnad:   sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine,  osakonna töö koordineerimine ja juhtimine

Haridus: kõrgharidus

 


Alo Rebane

Alo Rebane
sotsiaalnõunik

Tel:  730 9894

E-post:  alo.rebane@elva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisega
Valdkonnadeestkostega seotud küsimused, eluruumi tagamise, isikliku abistaja, võlanõustamis-  ja järelhooldusteenuse korraldamine.

Hariduskõrgharidus
Ametijuhend

 

 


Eva Kuslap

Eva Kuslap
sotsiaalnõunik

Tel:  730 9892, 517 0385
E-post:  eva.kuslap@elva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisega
Valdkonnad: koduhooldus- ja sotsiaatransporditeenuse osutamise koordineerimine, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja päevakeskuste töö korraldamine, terviseedendus 

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Piret Hallast

Piret Hallast
sotsiaalnõunik

Tel:  561 66000

E-post:  piret.hallast@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Valdkonnad:   lastekaitsealase töö koordineerimine, asendushooldusteenuse korraldamine, ennetustöö.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Eve Jõgi

Eve Jõgi
lastekaitsespetsialist (Elva linn)

Tel: 730 9889; 5270561
E-post:  eve.jogi@elva.ee
Vastuvõtt: T, N 9 -12; 14-16

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Anneli Lepik

Anneli Lepik
lastekaitsespetsialist (Rõngu ja Rannu piirkond)

Tel:  505 1707
E-post:  anneli.lepik@elva.ee

Vastuvõtt:
Rõngu teenuskeskuses: T 9 -12; 14-16
Valga mnt 6a, Rõngu alevik, Elva vald
Rannu teenuskeskuses: N 9 -12; 14-16
Vallapalu küla, Elva vald
Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Hille Deede

Hille Deede
lastekaitsespetsialist (Konguta, Puhja piirkond)

Tel:  730 0647; 59191693
E-post:  hille.deede@elva.ee

Vastuvõtt: Konguta teenuskeskuses: T 9 -12; 14-16
Annikoru 7/1, Annikoru küla, Elva vald

 Puhja teenuskeskuses: N 9 -12; 14-16
 

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Lauri Tamm
sotsiaaltööspetsialist (Elva linn)

Tel: 730 9892; 53816336
E-post:  lauri.tamm@elva.ee
Vastuvõtt:  T, N 8.00-12.00, 14.00-16.00
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Elo Kasetalu
sotsiaaltööspetsialist (Konguta piirkond)

Tel: 731 4435; 523 9389 
E-post:  elo.kasetalu@elva.ee

Vastuvõtt:  T, N 9 -12; 14-16
Aadress: Annikoru 7/1, Annikoru küla, Elva vald
Valdkonnad: Sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend   

 


Ene Sõber

Ene Sõber
sotsiaaltööspetsialist (Rõngu piirkonnd)

Tel: 731 4484, 513 9352 
E-post:  ene.sober@elva.ee

Vastuvõtt:  T, N 9 -12; 14-16
Aadress: Valga mnt 6a, Rõngu alevik, Elva vald
Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Sirje Erm

Sirje Erm
(Rannu piirkond)

Tel: 7 311 904; 525 3370
E-post:  sirje.erm@elva.ee
Vastuvõtt:  8.00-16.00
Aadress: Vallapalu küla, Elva vald

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus
 

 


Heli Elbson

Heli Elbson
sotsiaaltööspetsialist (Palupera piirkond, ajutiselt ka lastekaitse teemad)

Tel: 767 9502; 511 2479

E-post:  Heli.Elbson@elva.ee
Vastuvõtt:  T, N 9 -12; 14-16
Aadress: Hellenurme küla, Elva vald
Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja -toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 

Laura-Liis Õnneleid

Laura-Liis Õnneleid 
sotsiaaltööspetsialist (Puhja piirkond)

Tel: 7300 646; 5256212

Vastuvõtt: T, N: 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
Aadress: Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald
Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend